วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2552

โครงการจัดอบรมงานIC ปี 2552 รพจิตเวชสงขลาฯ

วิทยากรการอบรม เเพทย์หญิงนวลสกล เทพรักษ์ เรื่องที่บรรยาย โรคทางจิตเวชที่พบบ่อย
นาง ดุษฎี อุดมอิทธิพงศ์ Isolation Precaution ,ขยะ,Hand hygiene
นางสาว นันทพร ศรีนิ่ม หัตถการ การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ การสวนปัสสาวะ
เภสัชกร ศิริรินทร์ ทันตสุวรรณ Antiseptic Solution
นายธนิต ศิริสมบัติ Hospital Environment
นางจิรวดี จันทสุวรรณ การทำให้ปราศจากเชื้อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น